Časté otázky

Kdo tábor organizuje?

Tábor pořádá spolek Tábor Řadov, z.s. (IČO 17538564) Tak to je z právního hlediska.
Z hlediska lidského to pak je zejména duo Lucie Novotová Vaněčková a Jiří Hanzal ml. ve spolupráci s osvědčenými hlavními vedoucími jednotlivých běhů a jejich pedagogickými spolupracovníky.
Více o vedení tábora naleznete v sekci „vedení“. Ve zkratce jsou oba pořadatelé především rodiče, ale také dlouholeté „řadovské řepy“, letití hlavní vedoucí a oba byli prakticky pokřtěni Novou řekou, která hned pod táborem protéká. Jejich rodiče byli ve vedení Nového Řadova tak dlouho, že si snad pamatují řadovské borovice ještě jako malé sosničky :), od roku 2006 pak byli řadovskými provozovateli. A my jim za to ohromně děkujeme.

Pro jak staré děti je tábor určen?

Nový Řadov je tábor pro děti a teenagery od 6 do 16 let. V případě zájmu a pečlivého uvážení rodičů je možné přihlásit i dítě, jemuž bude v průběhu tábora 5 let, pokud je patřičně samostatné a rodiče jsou si jisti, že dva týdny bez maminky již zvládne. Stejně tak doporučujeme zvážení v případě šestnáctiletých táborníků. Zatímco pro jednoho šestnáctiletého teenagera je tábor vysněný způsob trávení prázdnin a na Řadov se těší jako každý rok, v tomto věku už mohou být jiní starší táborníci příliš „dospěláčtí“ pro táborový pobyt. Určujícím by mělo být vždy přání dítěte a jeho schopnost dodržovat Táborový řád.

Do kdy je možné dítě na tábor přihlásit?

Elektronickou přihlášku je možné buď do vyprodání vybraného běhu, nebo do 7 dnů před začátkem daného běhu. V okamžiku, kdy na vybraný termín není možné odeslat elektronickou přihlášku, již není možnost najít na tomto běhu volné místo.

Kdy se hradí cena táborového pobytu?

Záleží na vybraném způsobu úhrady.
Pokud jste zvolili platbu celou částkou, uhraďte prosím plnou cenu poukazu do 3 dnů od odeslání elektronické přihlášky (respektive od obdržení platebních instrukcí).
Pokud jste zvolili platbu zálohou, uhraďte prosím zálohovou částku za pobyt (v sekci termíny a ceny vždy v závorce) do 3 dnů od odeslání elektronické přihlášky (respektive od obdržení platebních instrukcí). Doplatek ceny (vždy 3.000 Kč) je pak nutné uhradit v hotovosti při nástupu dítěte na tábor.
Jestliže jste zvolili úhradu na základě faktury (nejčastěji fakturace zaměstnavateli), pak je platnost předběžné rezervace prodloužena do data splatnosti vystavené faktury.

Jsou děti nějak rozděleny na základě věku? A jak jsou sestaveny oddíly?

Na Řadově jsou mladší děti (cca 6 – 10 let) ubytovány v areálu Dolního tábora, zatímco pro táborníky starší (cca 11 – 16 let) je určen Horní tábor. V rámci skupin mladších i starších dětí jsou pak oddíly rovnoměrně věkově rozděleny do oddílů tak, aby byly oddíly věkově přibližně vyrovnané. Oddíly u mladších dětí mají 12 členů, oddíly starších pak jsou zpravidla po patnácti tábornících. V obou skupinách jsou oddíly smíšené, tedy jsou společně kluci i holky. Ubytování je (na základě vyhlášky i v případě sourozenců) striktně odděleno dle pohlaví.

Čím se liší jednotlivé běhy / turnusy?

Liší se minimálně, zejména personálně. Každý z běhů má tradičně svého hlavního vedoucího, nicméně kromě personálních odlišností je organizace po dobu celých prázdnin obdobná. Rozdílné ceny řadovských běhů pramení z tradičně rozdílné termínové preference rodičů, neodrážejí nikterak kvalitu jednotlivých běhů.

Existuje nějaká „hromadná“ nebo „množstevní“ sleva?

Na 4. běhu DT Nový Řadov tradičně nabízíme sourozeneckou slevu 300 Kč na každý poukaz. Sleva se uplatňuje automaticky při splnění podmínek – společné příjmení, společný minimálně jeden zákonný zástupce a svěření do péče zákonných zástupců v době táborového pobytu.

Je možné zařídit, aby bylo mé dítě na táboře se svým kamarádem?

Ano. V přihlášce pro takové případy najdete kolonku „kamarád“, do které uvedete jméno a příjmení jednoho kamaráda, se kterým chce být dítě v oddíle, v případě stejnopohlavních dvojic i ubytováno. Děti se musí napsat do kolonky kamarád vzájemně! Z kapacitních a organizačních důvodů není možné společně zařadit více dětí než trojici kamarádů. Pro společné umístění dětí je důležité, aby byly děti ve stejné věkové kategorii, tj. 6 – 10 let, nebo 11 – 16 let.

Kdy mohu na tábor zavolat svému dítěti?

Doporučujeme ještě jednou zvážit, zda je nutné, aby dítě bylo na táborový pobyt vybaveno mobilním telefonem. V případě, že se navzdory všem faktorům proti rozhodnete dítěti telefon na tábor zabalit, vyplývá ze smluvních podmínek povinnost nahlásit tento fakt oddílovému vedoucímu při nástupu dítěte na tábor. Mobilní telefony jsou pak v souladu se smluvními podmínkami umístěné v bezpečí oddílového trezoru, v tu chvíli tedy ručíme za jejich bezpečí i za to, že nebudou narušovat táborový program, s výjimkou poledního klidu. Děti si mohou vyzvednout telefon (případně chytré hodinky) na polední klid každý den od svého oddílového vedoucího. Přesto však považujeme za hodnotnější „poledňák“ ten, který dítě stráví komunikací se svými vrstevníky „offline“, čili z očí do očí. Konec konců to je jeden z důvodů, proč se k nám táborníci tak rádi vracejí.

Mohu poslat dítěti balík? A jak často na Řadov chodí pošta?

Pošta k nám jezdí pravidelně každý všední den (samozřejmě s výjimkou státních svátků). Kromě doručení příchozí pošty (včetně balíčků) zároveň odváží pozdravy od našich táborníků. Balíky jsou dětem vydávány každý všední den oddílovým vedoucím. Z organizačních důvodů není možné zasílat dětem kapesné formou složenky nebo balíky na dobírku. Obsah balíků je samozřejmě privátní záležitost, proto z hygienických důvodů prosíme o nezasílání potravin podléhajících rychlé zkáze.

Kdy mohu dítě na tábor přijet navštívit?

Na základě hygienických a protiepidemických doporučení není možné ohrožovat táborový kolektiv návštěvami (dětí ani dospělých), součástí našich smluvních podmínek je tedy i bod obsahující úplný zákaz návštěv. Pevně věříme, že toto rozhodnutí pochopíte, chrání nejen zdraví dětí, ale i jejich psychickou pohodu – ať už jde o rozestýskání táborníka, jehož maminka právě odjela, tak i ostatních dětí, jejichž rodiče nemají možnost děti přijet navštívit.
Pokud potřebujete doručit dítěti nutné vybavení nebo balíček s pozornostmi, samozřejmě je možnost nechat zásilku na bráně tábora, hlídka ji okamžitě doručí do kanceláře vedení tábora. V takovém případě prosíme o viditelné označení balíčku/zásilky jménem dítěte.

Dostanu telefonní číslo na oddílového vedoucího, abych mohl/a zjišťovat, jak se dítěti na táboře daří?

Telefonní čísla oddílových vedoucích zásadně neposkytujeme, jejich práce spočívá v bedlivém dozoru svěřených dětí a v komunikaci s nimi. Telefon s sebou vedoucí nosí pouze pro případné nutné organizační telefonáty a nenadálé události. Hovory s rodiči by tak snižovaly kvalitu jejich práce a rozhodně ohrožovaly atmosféru a chod tábora.
V případě dotazů nebo postřehů obdržíte při nájezdu telefonní kontakt na hlavního vedoucího dotyčného běhu, prosíme vás však z kapacitních a časových důvodů o kontakt tehdy, je-li to nutné. Pro představu rodičů o programu a atmosféře na táboře zveřejňujeme každodenně fotoreportáže z táborového dění. Vzhledem ke kapacitě Nového Řadova pak rodiče kontaktujeme pouze v případě, kdy se něco děje. Nebojte se, vše důležité vám samozřejmě okamžitě zatelefonujeme. Pokud táborový pobyt probíhá bez komplikací, doporučujeme užívat si telefonní klid a kochat se na Facebooku táborovými fotkami.

Mé dítě má speciální dietní režim. Mohu ho přihlásit?

Stravovací alternativy (bezlepkovou, veganskou, bezlaktózovou, …) bohužel nenabízíme, v našem provozu není možné takové výjimky zajistit. Táborová kuchyně odpovídá všem platným vyhláškám, je vybavena jak odpovídajícím vybavením, tak profesionálním personálem. Ke stravovacímu režimu na našem táboře přistupujeme velmi zodpovědně, proto víme, že plnohodnotnou alternativu běžného stravování zajistit nedokážeme.

Existuje možnost nějakého svozu nebo společné dopravy na tábor?

Na Nový Řadov jezdí děti doslova z celé republiky, proto dopravu na tábor neorganizujeme. Dalším důvodem je pak důležitost osobního kontaktu s oddílovým vedoucím, kterému rodič dítě přímo předává, zdravotní prohlídka při nástupu … Zkrátka si nedokážeme představit řešení tak důležitých věcí v rychlosti na autobusovém nádraží.

Může jet mé dítě na tábor, pokud neumí plavat? Je to bezpečné?

Ano, i neplavci k nám samozřejmě jezdí. Kromě informace od rodičů si i oddílový vedoucí je povinen osobně ověřit plavecké schopnosti všech dětí, proto ví, jaké jsou jejich možnosti.
V rámci naší bezpečnostní směrnice Klidný rodič se můžete dočíst, jak přesně probíhá koupání dětí, tedy že oddílový vedoucí je povinen prozkoumat terén (byť je v pískovně nedaleko tábora zcela předvídatelný), být s dětmi přítomen ve vodě a věnovat jim ustavičnou pozornost, vymezit jim prostor, neustále kontrolovat stav a počet dětí. Rizika spojená s koupáním vážně nepodceňujeme, u neplavců ještě o trochu víc, je-li to možné. Pro začínající plavce nebo neplavce samozřejmě doporučujeme přibalit i výbavu typu nafukovacích rukávků nebo obdobnou, oddílový vedoucí s jejím nasazením dětem rád pomůže.
Vodácké výlety na pramicích pak rovněž umožňujeme i neplavcům, všechny děti bez výjimky vstupují na loď bezvýhradně s nasazenou plovací vestou a vždy náležitě poučeny.

Může táborový pobyt uhradit zaměstnavatel? Případně je možné žádat příspěvek na takový pobyt od pojišťovny?

Ano a ano.
Nejprve zjistěte, zda váš zaměstnavatel (nebo systém kafetérie) takovou možnost nabízí. Doporučujeme se tedy v první řadě obrátit na účetní nebo personální oddělení a možnost s nimi probrat. V případě kladné odpovědi prosím při vyplňování přihlášky vyberte možnost platby „fakturou“, doplňte fakturační údaje, případně využijte pole „poznámka“ k doplnění nutných náležitostí. (Osobní číslo a jiná specifika, která musí faktura obsahovat.)
Vystavenou fakturu (není-li určeno jinak) zašleme vám na e-mail, vy ji pak předáte příslušnému pracovníkovi či oddělení ve vaší společnosti. Předběžná rezervace je v tu chvíli platná do data splatnosti vystavené faktury.
Podmínky jednotlivých zdravotních pojišťoven se liší. V případě, kdy budete o příspěvek vaši zdravotní pojišťovnu žádat, uhraďte prosím pobyt buď celou částkou, nebo zálohou a doplatkem v hotovosti ve chvíli nástupu na tábor. Univerzální potvrzení pro zdravotní pojišťovnu nabízíme přímo při nástupu dítěte na tábor. Pokud máte od pojišťovny vlastní formulář, rádi vám ho potvrdíme na konci táborového pobytu.

Mám před táborem zařizovat nějaké pojištění dítěte?

Provozovatel tábora samozřejmě pojištěn je. I rodičům našich táborníků vřele doporučujeme zřídit dítěti (stejně, jako když jedete na rodinnou dovolenou do zahraničí) pojistku, která bude dle uvážení krýt např. storno poplatky, případně pojistku úrazovou. Byť je zdraví a bezpečnost dětí na táboře naší prioritou číslo jedna (více se můžete dočíst v naší bezpečnostní směrnici Klidný rodič), úraz se může stát kdekoli, i doma. V případě správného pojištění budete mít i v tak nešťastném případě nárok na odškodnění.

Kontakt

Dětský tábor NOVÝ ŘADOV

Stráž nad Nežárkou, 378 02

720 341 606

info@novyradov.cz

Lucie Novotová Vaněčková - provozovatel

12 + 15 =